URZĄD SKARBOWY
 w Wałbrzychu

 

STAN REALIZACJI ZWROTÓW
Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

         

    e-deklaracje

 


 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

NIP: 8860013058

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21

Centrala :

(74) 664 33 00

Fax :

(74) 841 13 01

email :

us0222@ds.mofnet.gov.pl

WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKOWE (PFR) PIT-37

(informacje dodatkowe)


 1. Wyniki badania ankietowego zadowolenia i oczekiwań klientów - II półrocze 2014 r.

 2. Limity umożliwiające korzystanie w 2015 r. z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 3. MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH NIE POBIERA OPŁATY ZA REJESTRACJĘ PODMIOTÓW W CRP KEP

 4. WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

 5. W Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu udostępnione zostało stanowisko komputerowe do obsługi e-Deklaracji dla podatników

 6. Podatniku, czy wiesz co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C?

 7. Podatniku, czy występujesz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych?

 8. ZMIANA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH MECHANIZM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA

 9. INFORMACJA O ZAGROŻENIU ZWIĄZANYM Z NIEUCZCIWYMI PRACODAWCAMI

 10. LIMITY NA 2014 ROK

 11. KOMUNIKAT W SPRAWIE FAŁSZYWYCH ZAWIADOMIEŃ O ZWROCIE PODATKU DOCHODOWEGO

 12. ZUS OSTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI AGENCJAMI PRACY TYMCZASOWEJ

 13. WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WS ART. 4A UST. 1 PKT.1 - SPADKI I DAROWIZNY

 14. INFORMACJE POMOCNE PRZY WYPEŁNIANIU OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 15. PROCEDER WYŁUDZANIA OPŁAT Z TYT. WPISU DO CEIDG

 16. KASY FISKALNE

 17. ULGI ZA ZŁE DŁUGI

 18. NOWE LIMITY ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS FISKALNYCH

 19. SKŁADANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 20. KOLEJNE UŁATWIENIA W PRZESYŁANIU DEKLARACJI PRZEZ INTERNET

 21. ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

 22. NOWE LIMITY WEWNĄTRZ-WSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW

 23. INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW DOT. TZW. ULGI MELDUNKOWEJ

 24. KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 25. BŁĘDY DLA WNIOSKÓW VAT_REF

 26. CENTRALNY REJESTR KRAJOWEJ EWIDENCJI PODATNIKÓW

 27. NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

 28. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA FORMULARZY VAT

 29. PROFIL ZAUFANY EPUAP

 30. OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA

 31. SKŁADANIE DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 32. INFORMACJA W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 33. MINISTERSTWO FINANSÓW - EDUKACJA

 34. ULGA NA DZIECI

 35. KOMUNIKAT  DLA  OSÓB  ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

   

| Na górę |

|Wyślij Maila  | Strona Główna | Polityka cookies |

 
                                      (C) 2005 Serwis Urzędu Skarbowego