URZĄD SKARBOWY
 w Wałbrzychu

Badanie ankietowe klientów Urzędu!

 

STAN REALIZACJI ZWROTÓW
Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

         

    e-deklaracje


 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

NIP: 8860013058

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21

Centrala :

(74) 664 33 00

Fax :

(74) 841 13 01

email :

us0222@ds.mofnet.gov.pl

POLITYKA COOKIES


 1. Dni o wydłużonym czasie pracy (do godz. 18-tej)

 2. Limity umożliwiające korzystanie w 2015 r. z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 3. MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH NIE POBIERA OPŁATY ZA REJESTRACJĘ PODMIOTÓW W CRP KEP

 4. WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

 5. XII EDYCJA KONKURSU "URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY"

 6. Ponad 5 mln deklaracji PIT przez internet

 7. W Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu udostępnione zostało stanowisko komputerowe do obsługi e-Deklaracji dla podatników

 8. Podatniku, czy wiesz co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C?

 9. Podatniku, czy występujesz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych?

 10. ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO PIT ZA 2013 ROK

 11. ZMIANA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH MECHANIZM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA

 12. INFORMACJA O ZAGROŻENIU ZWIĄZANYM Z NIEUCZCIWYMI PRACODAWCAMI

 13. LIMITY NA 2014 ROK

 14. KOMUNIKAT W SPRAWIE FAŁSZYWYCH ZAWIADOMIEŃ O ZWROCIE PODATKU DOCHODOWEGO

 15. ZUS OSTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI AGENCJAMI PRACY TYMCZASOWEJ

 16. WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WS ART. 4A UST. 1 PKT.1 - SPADKI I DAROWIZNY

 17. INFORMACJE POMOCNE PRZY WYPEŁNIANIU OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 18. PROCEDER WYŁUDZANIA OPŁAT Z TYT. WPISU DO CEIDG

 19. KASY FISKALNE

 20. ULGI ZA ZŁE DŁUGI

 21. NOWE LIMITY ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS FISKALNYCH

 22. SKŁADANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 23. KOLEJNE UŁATWIENIA W PRZESYŁANIU DEKLARACJI PRZEZ INTERNET

 24. ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

 25. NOWE LIMITY WEWNĄTRZ-WSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW

 26. INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW DOT. TZW. ULGI MELDUNKOWEJ

 27. KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 28. BŁĘDY DLA WNIOSKÓW VAT_REF

 29. CENTRALNY REJESTR KRAJOWEJ EWIDENCJI PODATNIKÓW

 30. NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

 31. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA FORMULARZY VAT

 32. PROFIL ZAUFANY EPUAP

 33. OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA

 34. SKŁADANIE DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 35. INFORMACJA W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 36. MINISTERSTWO FINANSÓW - EDUKACJA

 37. ULGA NA DZIECI

 38. KOMUNIKAT  DLA  OSÓB  ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

   

| Na górę |

|Wyślij Maila  | Strona Główna |

 
                                      (C) 2005 Serwis Urzędu Skarbowego