URZĄD SKARBOWY
 w Wałbrzychu

 

STAN REALIZACJI ZWROTÓW
Z ZEZNAŃ ROCZNYCH

         

    e-deklaracje


 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

NIP: 8860013058

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21

Centrala :

(74) 664 33 00

Fax :

(74) 841 13 01

email :

us0222@ds.mofnet.gov.pl

POLITYKA COOKIES


 1. Zaproszenie na szkolenie dla płatników podatku dochodowego

 2. Wyniki badania ankietowego zadowolenia i oczekiwań klientów - II półrocze 2014 r.

 3. Dni o wydłużonym czasie pracy (do godz. 18-tej)

 4. Limity umożliwiające korzystanie w 2015 r. z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 5. MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH NIE POBIERA OPŁATY ZA REJESTRACJĘ PODMIOTÓW W CRP KEP

 6. WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

 7. XII EDYCJA KONKURSU "URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY"

 8. Ponad 5 mln deklaracji PIT przez internet

 9. W Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu udostępnione zostało stanowisko komputerowe do obsługi e-Deklaracji dla podatników

 10. Podatniku, czy wiesz co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C?

 11. Podatniku, czy występujesz z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych?

 12. ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO PIT ZA 2013 ROK

 13. ZMIANA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH MECHANIZM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA

 14. INFORMACJA O ZAGROŻENIU ZWIĄZANYM Z NIEUCZCIWYMI PRACODAWCAMI

 15. LIMITY NA 2014 ROK

 16. KOMUNIKAT W SPRAWIE FAŁSZYWYCH ZAWIADOMIEŃ O ZWROCIE PODATKU DOCHODOWEGO

 17. ZUS OSTRZEGA PRZED NIEUCZCIWYMI AGENCJAMI PRACY TYMCZASOWEJ

 18. WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WS ART. 4A UST. 1 PKT.1 - SPADKI I DAROWIZNY

 19. INFORMACJE POMOCNE PRZY WYPEŁNIANIU OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 20. PROCEDER WYŁUDZANIA OPŁAT Z TYT. WPISU DO CEIDG

 21. KASY FISKALNE

 22. ULGI ZA ZŁE DŁUGI

 23. NOWE LIMITY ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS FISKALNYCH

 24. SKŁADANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 25. KOLEJNE UŁATWIENIA W PRZESYŁANIU DEKLARACJI PRZEZ INTERNET

 26. ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

 27. NOWE LIMITY WEWNĄTRZ-WSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW

 28. INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW DOT. TZW. ULGI MELDUNKOWEJ

 29. KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 30. BŁĘDY DLA WNIOSKÓW VAT_REF

 31. CENTRALNY REJESTR KRAJOWEJ EWIDENCJI PODATNIKÓW

 32. NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

 33. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA FORMULARZY VAT

 34. PROFIL ZAUFANY EPUAP

 35. OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA

 36. SKŁADANIE DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 37. INFORMACJA W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 38. MINISTERSTWO FINANSÓW - EDUKACJA

 39. ULGA NA DZIECI

 40. KOMUNIKAT  DLA  OSÓB  ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

   

| Na górę |

|Wyślij Maila  | Strona Główna |

 
                                      (C) 2005 Serwis Urzędu Skarbowego